تاریخچه هفتکل

تاریخچه هفتکل

در  سیزدهم اردیبهشت ماه سال هزار و سیصد و پنج خورشیدی با  به نفت رسیدن چاه شماره ی یک در دشت طوف سفید  ، دومین شهر نفتی ایران متولد شد   و نامش را هفتکل گذاشتند.
دشت طوف سفید صدها سال محل قشلاق بختیاریها  بود . مکوندی های چارلنگ بعنوان مرز داران بختیاری از سرحد میداود و باغملک در شرق تا گل گیر در شمال، رامهرمز در جنوب  و غیزانیه ی کنونی اهواز در غرب استفاده و پاسداری می کردند. در زمان حکومت صمصام السلطنه ی  بختیاری براصفهان ، خــوزستان ، کهگلویه و چهارمحال بختیاری  این حاکم  که از جانشینان محمد تقی خان بختیاری بوده و همانطور که پژوهش گر ارجمند آقای امیر آرمین در کتاب (( تاریخ بختیاری )) آورده  وی از طوایفی که به هر نحو از محمد تقی خان  حمایت کردند انتقام کشی می کرد   طی جلسه ایی در دشت دنای کنونی، قسمتی از هفتکل تحت مالکیت مکوندی ها را به عربها ( از نمره یک کنونی تا غیزانیه ) و دشت طوف سفید را هم به قشقایی ها واگذار کرد .
طایفه ی لرکی از ایل قشقایی  اما پیش از این واگذاری در منطقه حضور داشتند .این ایل جلیل از فارس به طرف خوزستان کوچانده شد و محمد تقی خان که در قلعه تل ساکن بود و حکومت می کرد به واسطه ی دوستی با  گرگعلی خان ــ بزرگ  لرکی ها ــ به آنها اجازه داد در دشت طوف سفید ساکن شده و به کار دامپروری بپردازند .
لرکی ها صبور ، شجاع ، پر کار و نجیب بودند و خیلی زود با دیگر بختیاریهای ساکن در حوالی طوف سفید(مکوندی ها) پیوند دوستی و برادری بستند اما همواره از دست اشرار (تریده ) در حال آماده باش بودند . در یکی از دستبردها، تریده ها (اشرار) تعدادی از احشام گله داران را به سرقت برده و باعث ترس زنان و کودکان شدند . سواران قشقایی به تعقیب سارقین پرداخته و هفت نفر از آنهارا کشته و برای ایجاد ترس در دیگر اشرار که از غرب طوف سفید می آمدند بر بلندای تپه ای ، هفت سنگ نشانده (کل) به بلندای قد انسان برافراشتند و از آن به بعد آن تپه  و نواحی اطراف آنرا هفتا کل نام  نهادند و به مرور زمان نام هفتاکل و هفت کل بر طوف سفید چربید و این نام از خاطره ها حذف و نام هفتکل (HAFTKEL) رواج یافت .
از روز به نفت رسیدن چاه شماره یک  ساخت و ساز خانه های مجلل کارگری ، کارمندی و مدیران انگلیسی و ایرانی  در هفتکل آغاز شد  و لین های    ده فوتی   برای کارگران ساده   ، دو اتاقه و سه اتاقه به کارگران خاص و فنی   و بنگله (ویلا) ها به مدیران و کارمندان با توجه به رده ی کاری اشان اختصاص می یافت . دو سینمای کارگری و کارمندی ، باشگاه و اماکن ورزشی و تفریحی ، پارک و فضای سبز مناسب نیز از هفتکل شهری دوست داشتنی و مناسب زندگی ساخته بود .
بنا به گزارش نشریه ی هفتگی ( هفت روز در هفتکل و نفت سفید ) به شماره ۲۹ و تاریخ ۲۶/۴/۱۳۴۰  هفتکل و نفت سفید روزانه یکصد و شصت و هشت هزار بشکه نفت خام تولید و صادر می کردند .

سال چهل و هفت  شرکت نفت  از هفتکل خارج شد و این شهر زیبا را به ارتش واگذار کرد.
هفتکل تا سال هشتاد و هفت به عنوان بخش در تابعیت رامهرمز و چند سالی هم در تابعیت مسجد سلیمان بود  و این موضوع سردر گمی مسئولین و مردم را سبب می شد و کار خدمات رسانی به این شهر نفتخیز را با مشکل مواجه می کرد  تا اینکه در اردیبهشت ماه هشتاد و هفت در حالیکه  تولد هشتاد و دو سالگی  هفتکل نزدیک بود ــ در راستای تحقق وعده ی عدالت ــ  به دستور مستقیم  رئیس دولت نهم (دکتر احمدی نژاد)  به شهرستان ارتقا یافت.
هفتکل از لحاظ جغرافیایی تقریباً در مرکز استان خوزستان قرار دارد . این شهر تا اهواز مرکز استان خوزستان ۹۰ کیلومتر ، تا رامهرمز ۳۵ کیلومتر تا باغملک ۳۹ کیلومتر تا مسجد سلیمان ۸۰ کیلومتر ، تا ایذه   هشتاد و پنج کیلومتر و تا شوشتر نیز ۱۰۰(صد) کیلومتر  فاصله دارد .
جمعیت کل شهرستان ۲۳۶۳۳ نفر
تعداد خانوار شهر هفتکل (مرکز) ۳۱۵۳  خانوار   جمعیت شهر ۱۴۷۵۳ نفر
مرد ۷۴۲۱ نفر               زن  ۷۳۳۲  نفر
کل مساحت  شهر  ۶٫۹۶  کیلومتر مربع و به عبارتی دیگر ۶۹۶ هکتار است
موقعیت جغرافیایی: ۴۹ درجه و ۲۲   دقیقه و ۴ ثانیه  طول شرقی و۳۱ درجه و ۳۵ دقیقه و ۴ ثانیه عرض شمالی