جلسه هماهنگی برناه های استقبال از خادمین حرم مطهر رضوی

1vrod khadmin

۱vrod khadmin
2vrod khadmin

۲vrod khadmin
3vrod khadmin

۳vrod khadmin
4vrod khadmin

۴vrod khadmin
5vrod khadmin

۵vrod khadmin