هم اکنون /بازدید فرماندار به همراه معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور از تاسیسات و پروژه های آبرسانی شهرستان هفتکل

🔴هم اکنون / بازدید فرماندار به همراه معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور از تاسیسات و پروژه های آبرسانی شهرستان هفتکل

⭕ به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هفتکل ، عبدالرحیم دمساز فرماندار به همراه مجید آقازاده حبشی معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور از تاسیسات آبرسانی و پروژه های آبرسانی به بخش و شهرستان بازدید کردند.

🔹خبر در حال تکمیل …..

✅پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان هفتکل

112