🔴شروع عملیات تکمیل پروژه مصلی نماز جمعه هفتکل پس از گذشت ۱۰ سال + تصویر

🔴شروع عملیات تکمیل پروژه مصلی نماز جمعه هفتکل پس از گذشت ۱۰ سال + تصویر

⭕به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هفتکل ،با پیگیری مستمر عبدالرحیم دمساز فرماندار شهرستان عملیات تکمیل پروژه مصلی نماز جمعه هفتکل پس از گذشت ۱۰ سال در دولت انقلابی سیزدهم تخصیص اعتبار و شروع بکار کرد .

133