🔴فرماندار هفتکل به عنوان رئیس انجمن برترکتابخانه های عمومی استان خوزستان درهفته کتاب ۱۴۰۲ انتخاب شد

🔴فرماندار هفتکل به عنوان رئیس انجمن برترکتابخانه های عمومی استان خوزستان درهفته کتاب ۱۴۰۲ انتخاب شد

⭕به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هفتکل ، صبح امروز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ عبدالرحیم دمساز فرماندار به عنوان رئیس انجمن برترکتابخانه های عمومی استان خوزستان درهفته کتاب ۱۴۰۲ با حضور آیت الله سید علی شفیعی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و عبداله افرازه شهاوند معاونت سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان انتخاب شد.

97