🔴پیام تبریک فرماندار شهرستان هفتکل به مناسبت روز شوراها

*🔴پیام تبریک فرماندار شهرستان هفتکل به مناسبت روز شوراها*

⭕به گزارش پایگاه اطلاع فرمانداری شهرستان هفتکل، عبدالرحیم دمساز در پیامی فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را به تمامی اعضای شوراهای شهر و روستا تبریک گفت.

🔹در این پیام آمدە است:

🔹نهم اردیبهشت کە در تقویم رسمی کشور بە نام روز شوراها نامگذاری شدە است فرصتی است برای قدردانی از شوراهای شهر و روستا در شهرستان کە با اندیشە و اتکا بە خرد جمعی در جهت حل مشکلات در سطح محلی تلاش می کنند و با نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری و دهیاریها زمینە خدمت‌رسانی مطلوب و هر چە بهتر بە شهروندان را فراهم می‌نمایند.

🔹اصل شورا، یک اصل مترقی و روشن در قانون اساسی و مورد تاکید دین مبین اسلام است کە بە برکت نظام جمهوری اسلامی جامەی عمل پوشیدە و بعد از گذشت چند دورە از تشکیل شوراها آثار و برکات زیادی برای کشور و استان در پی داشتە است.

🔹اینجانب ضمن تبریک فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را خدمت برادران و خواهرانی کە در جایگاە شورا در شهر و روستاهای شهرستان هفتکل مشغول خدمت‌اند تبریک گفته و امیدوارم با تلاش بیشتر در راە تحقق جامعە شهروند مدار و شهر و روستاهایی آبادتر در سایە توجهات حضرت باریتعالی موفق و موید باشید.

*✅پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان هفتکل*

34
اخبار مرتبط