مراسم تودیع و معارفه ریٔیس اداره آب و فاضلاب شهرستان هفتکل برگزار گردید

مراسم تودیع و معارفه ریٔیس اداره آب و فاضلاب شهرستان هفتکل برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان هفتکل، مراسم تودیع و معارفه ریٔیس امور آب و فاضلاب شهرستان هفتکل برگزارشد.

دراین جلسه که با حضور عبدالرحیم دمسازفرماندار،قنبری معاون مدیرعامل آبفااستان،کاظمی مشاور مدیرعامل آبفا استان ودیگرمسئولین درمحل دفتر فرماندارهفتکل انجام وطی حکمی از سوی کرمی نژادمدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان؛ مهندس خسروآذر ازکارمندان بومی شهرستان سکان هدایت اداره امور آب و فاضلاب هفتکل را به دست گرفت.

درپایان از زحمات مهندس کیانپور بااهدای لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.

13
اخبار مرتبط